Kto sme a zásady ochrany osobných údajov

 

Prihlásením sa k odberu newslettrov na našej webovej stránke novavlna.sk umožňujete občianskemu združeniu Nová vlna so sídlom Budova NOE, Kukučínova 718, 91101 Trenčín, Slovenská republika zapísaným v registri IČO 42283400 (ďalej len ako “Nová Vlna”) využívať Vaše osobné údaje. Tento text má za úlohu Vás v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov (GDPR) informovať o tom, aké informácie o Vás zhromažďujeme, z akého dôvodu a akým spôsobom Vaše informácie využívame, aké sú Vaše práva ohľadne nami využívaných osobných údajov a akým spôsobom ich u nás môžete uplatniť v súlade s GDPR nariadením.

 

 

Aké osobné údaje a informácie o Vás zbierame?

 

Zbierame o Vás len Vašu emailovú adresu na základe Vášho súhlasu preto aby sme Vám mohli zasielať newsletter. Túto emailovú adresu si ponecháme uloženú kým sa z newslettru neodhlásite alebo kým Nová Vlna neukončí svoju činnosť.

 

 

Ako osobné údaje a informácie o Vás zbierame?

 

Váš email získame, keď ho vložíte na podstrnánke novalna.sk/kontakt do formuláru, potvrdíte, že súhlasíte so spracovaním Vašich osobných údajov a formulár odošlete.

 

 

Ako dáta využívame?

 

Na vami zadanú emailovú adresu Vám zasielame newsletter ( oznámenie ) o dianí v Novej Vlne alebo informácie o ktorých si myslíme, že by Vás mohli zaujímať. Odber tohto newslettru môžete kedykoľvek zrušiť a to spôsobom zaslaním emailu na adresu dorot@novavlna.sk so žiadosťou a zrušenie. Po žiadosti o zrušenie Vám už nebudeme nič zasielať.

 

 

Komu dáta predávame a kde ich uchovávame?

 

Vaše osobné údaje ( v tomto prípade emailová adresa)  sú predávané službe tretej strany Mailchimp, kde sú uchované. Mailchimp je marketingová platforma, ktorá v tomto prípade nám poskytuje vytvárať newslettre pomocou šablón a hromadne Vám ich odosielať. Viac o Mailchimpe sa môžete dočítať tu:

https://mailchimp.com/about/

https://mailchimp.com/legal/terms/

https://mailchimp.com/legal/privacy/

Ako nakladá s Vašimi osobnými údajmi spoločnosť Mailchimp je mimo nášho dosahu avšak Vaše dáta nie sú verejne vystavené nami ani spoločnosťou Mailchimp.

 

 

Vaše práva podľa GDPR

 

Právo na sprístupnenie informácií a ich opravu

 

Ak máte hocijaké otázky týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov a manipuláciu s nimi neváhajte nás kontaktovať na emailovej adrese dorot@novavlna.sk.

V prípade žiadosti o zmenu alebo opravu osobných údajov  prosím zašlite žiadosť opäť na dorot@novavlna.sk.

 

 

Právo vzniesť námietku proti spracovanie osobných údajov

 

Máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov, ktoré spracovávame na základe Vášho súhlasu. Takúto námietku prosím odošlite na emailovú adresu dorot@novavlna.sk. Ak takúto námietku podáte vyhodnotíme ju a podľa toho určíme či Vaše osobné údaje naďalej spracovávať alebo nie.

 

 

Právo byť zabudnutý

 

Ak si želáte aby sme prestali spracovávať Vaše osobné údaje a vymazali ich prosím zašlite žiadosť na email dorot@novavlna.sk, ktorá bude bezodkladne vybavená.

Odhlásiť z newslettru sa môžete aj po jeho prijatí. Na konci newslettru je uvedený link, kde toto vykonáte.

 

 

Právo na poskytnutie osobných údajov

 

Zaslaním žiadosti na email dorot@novavlna.sk Vám zašleme nami spracované osobné údaje vo formáte akom budete potrebovať. ( .xls, .csv, …)

 

 

Právo na presun osobných údajov

 

Ak si želáte aby sme poskytli nami spracované Vaše osobné údaje niekomu inému zašlite žiadosť na email dorot@novavlna.sk.

 

 

Právo na odvolanie súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov

 

Kedykoľvek môžete odvolať Váš súhlas pre spracovanie Vašich osobných údajov a to žiadosťou na email dorot@novavlna.sk. Po prijatí takejto žiadosti budú Vaše osobné údaje vymazané.

.footer { position: fixed; bottom: 0; left: 0; right: 0; height: 50px; }