NOVÁ VLNA

Nová Vlna je občianskym združením, ktoré prezentuje a zviditeľňuje súčasné umelecké tendencie vo vizuálnom umení. Hlavným poslaním organizácie je predovšetkým propagácia mladšej a strednej generácie slovenských a európskych umelcov. Okrem pravidelných výstav týchto autorov a osvetovej činnosti sa organizácia začala sústrediť na predaj a distribúciu ich diel. Sídlom organizácie, kde sa realizuje aj najväčšia časť výstavného plánu, sú priestory Ateliéru LOFT, ktorý paralelne funguje ako výstavný priestor a architektonický ateliér. Výber netradičného miesta mimo centra mesta nachádzajúceho sa v areáli bývalej fabriky Merina, kedysi známeho závodu na spracovanie vlny, nie je vôbec náhodný. S odkazom na kultúrnu tradíciu tejto časti mesta sa priamym i nepriamym spôsobom organizácia snaží upozorňovať aj na jej možný potenciál v kontexte ďalšieho urbanistického rozvoja mesta.
Od nášho vzniku v roku 2013 sme zrealizovali viacero zaujímavých výstav etablovaných mien, ale i lokálnych umelcov mladej a strednej generácie. V nedávnom období sa portfólio autorov rozšírilo o autora z Českej republiky Ondřeja Kotrča.

   VÝSTAVNÉ PRIESTORY

Plán výstavných priestorov

Výstavné priestory Ateliéru LOFT sú rozdelené do troch samostatných miestností. Každá z nich má svoj špecifický charakter, ktorý zaručuje nevšedný zážitok i zo samotnej návštevy. Najväčšia miestnosť vďaka svojej dispozícii, veľkorysými stenami a osvetleniu vytvára ideálne prostredie pre prezentovanie akýchkoľvek formátov a médií. Stredná miestnosť, zároveň pracovňa
rezidentov Ateliéru LOFT, poskytuje funkčné miesto pre umiestnenie diel v zariadenom interiéri alebo príjemné miesto sprievodných kultúrnych aktivít. Najmenšia tretia miestnosť svojou intímnou povahou poskytuje miesto pre inštalácie menších formátov diel, či súkromný rozhovor.

   NÁŠ TÍM

Pridaj sa k nám!

Veľkú časť práce vykonávajú taktiež dobrovoľníci. Ak ťa preto zaujíma umenie, lokálni, ale aj zahraniční umelci a regionálny umelecký svet, ozvi sa nám. Pre viac informácií napíšte na e-mail mudry@novavlna.sk.

Martin Dorot   dorot@novavlna.sk   +421 948 455 543

Pavol Múdry  mudry@novavlna.sk  +421918758014