Miesta

Dátum podujatia neurčený

 31.3.2021. – 6.5.2021               
Ateliér LOFT                                  

Séria diel prezentovaná Petrom Decheťom pozostáva zo záznamov priestoru a architektúry. Výber je založený na námete jedného miesta, ktorým je kaštieľ zo začiatku 17. storočia. V ňom autor tvorí. Historická budova je pre neho miestom osobného významu, figurujúca až ako súkromná krajina. Fyzická prázdnota týchto priestorov, prieniky svetla do nich, alebo zákutia s inventárom rôznych odložených objektov sa stali príťažlivými prvkami pre autorove maľby. Zobrazená prázdnota nemá predstavovať zvyčajne negatívne konotácie súvisiace s významom slova, naopak, hovorí o vákuu energie, úplnosti, tichu, kľude a sústredenosti. Významové roviny sú až filozofického charakteru – stretu autora so sebou samotným. Zvolené kompozície, architektonické proporcie, štruktúry stavebných  prvkov a voľba plátien väčšieho formátu, chcú poodhaliť divákovi určitú skrytosť. Znakovosť a nedokončenosť (non finita) s ponechaním nezamaľovaného podkladu, hovoria o efemérnosti, premene, rozpade a prchavosti miesta. Maľby sú súčasne mapovaním aktuálneho stavu “eklektickej” architektúry, nesúcej si stopy po rôznych režimoch, v susedstve s maľbami vychádzajúcimi z historických fotografií.

Pavol Múdry

 VERNISÁŽ VÝSTAVY 31.3. o 19:00 v ateliéri LOFT (Budova NOE, 4. poschodie)