TITANS (Boris Sirka)

Dátum podujatia neurčený

23.9.2021. – 21.10.2021               
Ateliér LOFT                                  

Boris Sirka sa vo svojej poslednej tvorbe venuje po novom nielen maľbe ale aj soche. Jeho najnovšie diela pritom ale nadväzujú na predošlé skúsenosti a vytvárajú tak jednotný celok, v ktorom autor premýšľa o súčasných vedeckých poznatkoch. Ústrednou témou sa pritom stáva snaha hľadať objektívne pravdy a nemenné zákony. Autor prostredníctvom svojich diel polemizuje nad tým, do akej miery je možné tento cieľ dosiahnuť a vyzdvihuje význam vlastného pohľadu a osobnej skúsenosti. Dôležitá je preto podľa neho relatívnosť poznania, na čo poukazujú predovšetkým jeho obrazy fosforeskujúcich kameňov. V tých autor po prvýkrát definuje najnovšiu časť vlastnej tvorby. Zdanlivo mŕtve, objektívne nemenné predmety pod vplyvom fosforeskujúcej farby neustále menia svoj charakter. Menia ho v závislosti od uhla pohľadu, ale aj od oka ako nástroja, ktoré sa naň díva. Vlastný pohľad a skúsenosť sú tak strojcom skutočného poznania a pravdy. 

Rovnakým spôsobom umelec premýšľa aj pri svojich ďalších prácach. Jeho figurálne postavy titánov, akýchsi všeobecných podôb ľudstva, vo výrazných gestách a pózach komunikujú so svojím okolím. Znova tak vytvárajú relatívne vzťahy medzi človekom a svetom. Umocňujúcim symbolom sú potom i vyobrazované planéty, ktoré sa stávajú rovnocenným partnerom ľudskej postavy. Vzniká tak akási harmónia medzi mikro a makro svetom, ktorá rovnakým spôsobom upozorňuje na vzájomnú závislosť každej časti vesmíru.

Pavol Múdry

 VERNISÁŽ VÝSTAVY 23.9. o 19:00 v ateliéri LOFT (Budova NOE, 4. poschodie)