SOIL

Dátum podujatia neurčený

24. 6. 2021 – 23. 7. 2021              
Ateliér LOFT                           

Rastislav Podoba sa vo svojej tvorbe venuje maliarskemu médiu, presnejšie námetom krajiny. I keď on sám hovorí, že sa nejedná o krajinomaľbu, v klasickom kánone umeleckých námetov by bolo jeho dielo iste zaradené práve pod túto oblasť. Nové umelecké prostriedky a prístupy mu prirodzene dovoľujú narábať s touto témou novým spôsobom. Autor pracuje so široko dostupným digitálnym materiálom, ktorý fotografuje na svojich cestách krajinou alebo nachádza pomocou internetu. Letecké snímky a satelitné zábery, pohľady na panoramatickú krajinu či dokumentárne fotografie sú tak základným predobrazom pre ďalšiu prácu. Pomocou maliarskej techniky ich Podoba následne premieta na plátno v pozemnej podobe. Niekedy mení a umocňuje tvarovú skladbu plôch, inokedy mení ich farebnosť a vytvára výrazné kontrasty, ktoré otvárajú nové možnosti čítania obrazov. Dôležitým sa pritom stáva dôraz na environmentálny aspekt zaznamenávanej krajiny a odlesňovanie kedysi bohato zalesnených území. V konečnej podobe jeho diela získavajú až abstraktný charakter. Akoby chcel autor po vzore iných umelcov dvadsiateho storočia spodobňovať neopísateľnú podstatu a charakter miesta, jeho genius loci. Samotný námet obrazov, neosobné snímky miest, ale otvárajú polemiku nad tým, či je vôbec možné ponoriť sa do krajiny skrze fotografiu, sprostredkovaný pohľad, reprodukciu. To, čo autor teda ponúka, už nie je pocitom, náladou a neopísateľnou podstatou skutočnej krajiny, ale skôr novým pohľadom na náš svet, ktorý vidíme zväčša len sprostredkovane cez digitálny obraz. 

Pavol Múdry

 

VERNISÁŽ VÝSTAVY 24. 6. o 19:00 v ateliéri LOFT (Budova NOE, 4. poschodie)

 

Rastislav Podoba (1975) patrí medzi strednú generáciu slovenských maliarov. Pochádza z Bánoviec nad Bebravou a momenátlne pôsobí v Banskej Bystrici. Svoje štúdium absolvoval na Vysokej škole výtavarných umení v Bratisalve v ateliéri Vladimíra Popoviča a Rudolfa Sirkou. Jeho tvorba sa zaoberá súčasným spodobňovaním krajiny a možnostiam zobrazenia určitého námetu v digitiálnej spoločnosti. Z toho dôvodu je jeho dielo poznačené prácou s digitálnym materiálom – fotografiami, satelitnými snímkami a inými formami reprodukcie. V roku 2009 získal cenu Martina Benku. V roku 2006, 2007, 209 bol finalistom ocenenia Maľba roka. Vystavoval na rôznych výstavách doma (Stredoslovenská galéria, Galéria mesta Bratislava, Schemnitz galéria) i v zahraničí (Budapešť, Porto, Oensingen)

 

Výstavu podporili z verejných zdrojov Fond na podporu umenia a Mesto Trenčín.

Rastislav Podoba                          
24. 6. 2021 – 23. 7. 2021            

Rastislav Podoba sa vo svojej tvorbe venuje maliarskemu médiu, presnejšie námetom krajiny. I keď on sám hovorí, že sa nejedná o krajinomaľbu, v klasickom kánone umeleckých námetov by bolo jeho dielo iste zaradené práve pod túto oblasť. Nové umelecké prostriedky a prístupy mu prirodzene dovoľujú narábať s touto témou novým spôsobom. Autor pracuje so široko dostupným digitálnym materiálom, ktorý fotografuje na svojich cestách krajinou alebo nachádza pomocou internetu. Letecké snímky a satelitné zábery, pohľady na panoramatickú krajinu či dokumentárne fotografie sú tak základným predobrazom pre ďalšiu prácu. Pomocou maliarskej techniky ich Podoba následne premieta na plátno v pozemnej podobe. Niekedy mení a umocňuje tvarovú skladbu plôch, inokedy mení ich farebnosť a vytvára výrazné kontrasty, ktoré otvárajú nové možnosti čítania obrazov. Dôležitým sa pritom stáva dôraz na environmentálny aspekt zaznamenávanej krajiny a odlesňovanie kedysi bohato zalesnených území. V konečnej podobe jeho diela získavajú až abstraktný charakter. Akoby chcel autor po vzore iných umelcov dvadsiateho storočia spodobňovať neopísateľnú podstatu a charakter miesta, jeho genius loci. Samotný námet obrazov, neosobné snímky miest, ale otvárajú polemiku nad tým, či je vôbec možné ponoriť sa do krajiny skrze fotografiu, sprostredkovaný pohľad, reprodukciu. To, čo autor teda ponúka, už nie je pocitom, náladou a neopísateľnou podstatou skutočnej krajiny, ale skôr novým pohľadom na náš svet, ktorý vidíme zväčša len sprostredkovane cez digitálny obraz. 

Pavol Múdry

 

VERNISÁŽ VÝSTAVY 24. 6. o 19:00 v ateliéri LOFT (Budova NOE, 4. poschodie)

 

Rastislav Podoba (1975) patrí medzi strednú generáciu slovenských maliarov. Pochádza z Bánoviec nad Bebravou a momenátlne pôsobí v Banskej Bystrici. Svoje štúdium absolvoval na Vysokej škole výtavarných umení v Bratisalve v ateliéri Vladimíra Popoviča a Rudolfa Sirkou. Jeho tvorba sa zaoberá súčasným spodobňovaním krajiny a možnostiam zobrazenia určitého námetu v digitiálnej spoločnosti. Z toho dôvodu je jeho dielo poznačené prácou s digitálnym materiálom – fotografiami, satelitnými snímkami a inými formami reprodukcie. V roku 2009 získal cenu Martina Benku. V roku 2006, 2007, 209 bol finalistom ocenenia Maľba roka. Vystavoval na rôznych výstavách doma (Stredoslovenská galéria, Galéria mesta Bratislava, Schemnitz galéria) i v zahraničí (Budapešť, Porto, Oensingen)

 

Výstavu podporili z verejných zdrojov Fond na podporu umenia a Mesto Trenčín.