Naďa a Paula Koyšové

Dátum podujatia neurčený

13. 5. 2021 – 10. 6. 2021                   

Paula a Naďa Koyšové sa obe ako sestry umelkyne venujú maľbe. Každá z nich ale iným spôsobom. Zatiaľ čo Paula pracuje so štetcom realistickejšou metódou a jej snahou je dodržiavať základné princípy klasickej maľby, Nadin umelecký prejav sa viac uberá expresívnejší smerom. Pri tvorbe ani jednej z autoriek pritom ale nemožno hovoriť o snahe napodobňovať skutočnú realitu v jej dokonalej forme. Aj práce Pauly v konečnej podobe vyznievajú skôr ako diela, ktoré sa od reality odkláňajú a zobrazujú skôr fiktívny svet jej vlastnej fantázie. A to aj v prípade, ak hľadá inšpiráciu pre svoje námety v jej vlastnom ateliéri plnom hračiek, kde z nich veľmi často vytvára zátišia pre svoje obrazy. Rovnakú inšpiráciu v reálnom svete nachádza aj Naďa. Zatiaľ ale, čo jej námety vychádzajú z reálnej predlohy, autorka ich na plátne pomocou maliarskej techniky pretvára do pozmenenej podoby a pomocou viditeľných ťahov štetca otvára nové možnosti ich vnímania. Autorka k dielam pritom veľmi často pristupuje s najväčšou pozornosťou. Skúma každý farebný detail predlohy a farebnou kombináciou vytvára ucelené tvary preplnené nie len po obsahovej ale predovšetkým citovej stránke.  Dalo by sa tak povedať, že obe autorky k svojej tvorbe pristupujú opačným spôsobom a každá individuálne. V istých zmysloch však možno pozorovať aj určitú podobnosť. To do akej miery o vzájomných podobnostiach a rozdieloch samotné autorky vedie a ako veľmi zmýšľanie každej z nich ovplyvňuje tú druhú je už otázkou na nich.

VERNISÁŽ VÝSTAVY 13. 5. o 19:00 prostredníctvom webovej stránky

Kurátor výstavy: Pavol Múdry

 

Výstavu podporili z verejných zdrojov Fond na podporu umenia a Mesto Trenčín.