Lokálna vlna

Dátum podujatia neurčený

4. 2. 2021 – 26. 3. 2021           

Výstava Lokálna vlna predstavuje skupinu súčasných slovenských umelcov a umelkýň, ktorých život je spojený s mestom Trenčín. S týmto mestom je totižto prepojených mnoho miestnych mien, ktorých práca súvisí s umeleckou činnosťou. A to nielen tých, z ktorých väčšina v tomto meste prebýva a žije, ale aj tých, ktorí tu istý čas pôsobili a do mesta sa neustále vracajú. Pre inšpiráciu k svojej práci i pre možnú odozvu z pohľadu jeho obyvateľov – známych, priateľov, či kamarátov.  Cieľom výstavy je tak prezentovať ich vlastné umelecké úsilie pred očami tých, ktorí sa na jeho tvorbe nepriamym spôsobom podieľali – prostredníctvom ich spolunažívania v jednom a tom istom meste. Jej cieľom je tak propagovať ich umeleckú činnosť a ponúkať ju na predaj, ako dostupné umenie predovšetkým pre všetkých tých, ktorí majú k ich dielu najbližšie. Výstava sa pritom nezameriava iba na jedno vyhranené umelecké médium, ako napríklad maľbu, ktorá i napriek tomu prevažuje. Jej zámerom je zohľadniť aj iné voľné prejavy umenia, od fotografie a grafiky, až po práce s konceptuálnym charakterom. Väčšina diel sa zdá byť pritom klasickým predajným materiálom. Nemožno hovoriť o tom, že by sa niektorí z umelcov nevenovali i inej tvorbe z oblastí umenia. Performance, inštalácii, kreatívnemu priemyslu, či inej práci v oblasti kultúry. 
Obmedzené možnosti počas pandemickej situácie a snaha ponúknuť diela na predaj nakoniec utvorili výsledný výber pozostávajúci zo šestnástich umelcov. Tento počet však nemožno vnímať ako konečný. Organizátori výstavy si uvedomujú, že umelcov spätých s mestom je omnoho viac. Nemožno tak vylúčiť, že v blízkej dobe sa dostaví aj na ich prezentáciu.

VERNISÁŽ VÝSTAVY 4. 2. o 19:00 prostredníctvom webovej stránky

 Barbora Cicoňová, Matej Červeňan, Silvia Ďurovcová, Ema Gažíková, Lucia Horňáková Černayová, Pavla Hrdlíková Pádivá, Paula Koyšová, Naďa Koyšová, Paula Koyšová, Jakub Lobotka, NODE 43, Natália Okolicsanyiová, Aleš Porubský, Juraj Toman, Žovinec Bross.

Kurátor výtavy: Pavol Múdry

Výstavu podporili z verejných zdrojov Fond na podporu umenia a Mesto Trenčín.