Bubliny

Dátum podujatia neurčený

 8. 4. 2021 6. 5. 2021                       

Výstava s názvom Bubliny od autora Fuggi, vlastným menom Jozef Fugger, slovenský dizajnér a výtvarník pochádzajúci z Kežmarku. Večný nomád, aktuálne usadený v Bratislave, ktorého môžeme zaradiť do strednej generácie vizuálnych umelcov na Slovensku. Jeho tvorbu inšpiruje celá paleta odpadov konzumného sveta, ktoré autor recykluje skrz svoju umeleckú tvorbu, používa vyhodené či už nepotrebné reklamné bannery, použitú alebo reklamovanú obuv, zbytky stavebného materiálu a najmä farby po expirácii. Použitý materiál už sám o sebe môže navodzovať témy, ktoré rieši umelec vo svojej tvorbe akými sú napríklad nezmazateľná stopa človeka na našej planéte, v súčasnosti hlavne extrémne konzumnej spoločnosti, ktorú si dovolím nazvať Homo consumericus, čo má samozrejme neblahé dopady na životné prostredie na zemi. Fuggi recykluje materiály, ktoré už boli odsúdené do zabudnutia a dáva im novú funkciu, identitu ale hlavne estetiku umenia, ktoré dokáže transformovať pre majoritnú spoločnosť aj odpad ako abstraktné obrazy či asambláže. Nadmerná produkcia výrobkov a tým pádom i nadprodukcia samotného odpadu je a určite aj bude veľká téma pre rôzne umelecké disciplíny. Výstava zachytáva stopy človeka v priebehu evolúcie, stopy a tenisky na plátne i mimo neho zosobňujú masy blúdiace vo víre udalostí a zanechávajú odtlačky emócií, ktoré spoločne tvoria obraz doby. Demonštrácie, migrácie klimatické či ekonomické, ekologické katastrofy, naše bubliny – bubliny intelektuálne, mestské, vidiecke, rodinné, konzervatívne, liberálne, radikálne … I keď sa v súčasnej pandemickej dobe celý svet na chvíľu zastavil a spomalil je nutné si uvedomiť ako sa znovu rozbehnúť a premyslieť si, či budeme opakovať alebo recyklovať tie isté chyby, ktoré sme robili ako ľudstvo pred pandémiou a ako správne zlúčiť to dobré z každej našej bubliny a aplikovať to pre dobro našej planéty.

VERNISÁŽ VÝSTAVY 8. 4. o 19:00 prostredníctvom webovej stránky

Kurátor výstavy: Pavol Múdry

 

Výstavu podporili z verejných zdrojov Fond na podporu umenia a Mesto Trenčín.