Žovinec Bros.

Dátum podujatia neurčený

(Jozef Žovinec *1981, Martin Žovinec *1982)
Umelecké duo Žovinec Bros sa skladá z dvoch bratov umelcov, Jozefa Žovinca a Martina Žovinca. Dvojica sa vo svojej tvorbe sústavným spôsobom zameriava na súčasné konceptuálne tendencie v umení. Podstatou ich tvorby je tak možnosť nad umeleckými dielami premýšľať a kriticky hodnotiť súčasnú spoločnosť. Vo väčšine ich prác prevláda záujem o angažované prejavy umenia. Ich záujem sa točí predovšetkým okolo globálnych spoločenských problémov dotýkajúcich sa udržateľnosti súčasnej ľudskej produkcie a vzťahu človeka a prostredia, v ktorom prebýva. Kladú si otázky ohľadom možného šetrenia, obnoviteľnosti, recyklácie a ďalších.


Výstavy
Muzeum umění Olomouc
Dot Gallery Bratislava
Považská galéria umenia v Žiline

V prípade záujmu o niektoré z ponúkaných diel nás kontaktuje
dorot@novavlna.sk

Bez názvu
Žovinec Bros.
digitálna fotografia
50×50 cm