SILVIA ĎUROVCOVÁ

Dátum podujatia neurčený

(1993)
Silvia Ďurovcová, vystupujúca aj pod pseudonymom IAM Silvia, je súčasnou mladou umelkyňou zo Slovenska. Pôsobí v Klobušiciach a Trenčíne. Svoje štúdium absolvovala na Akadémii umení v Banskej Bystrici a Univerzite Tomáša Bati v Zlíne. Ako umelkyňa pôsobí aj ako realizátorka scénických návrhov pre mestské divadlo Trenčín. Vo svojej voľnej tvorbe sa venuje predovšetkým maľbe. V nej využíva veľmi jednoduchý vizuálny jazyk hrajúci sa plochami a rôznorodou farebnou škálou. Pracuje tak na princípe čo najväčšieho zjednodušovania reálneho sveta. Primárnymi námetmi jej diel sú taktiež veľmi jednoduché motívy čerpajúce z témy zátišia. Alebo sú tvary na jej obraze niečím úplne iným? Práve takýto prístup má v divákovi vyvolávať zvedavosť a povzbudiť jeho fantáziu. Na jednej strane mu niečo naznačiť, na strane druhej ho nechať v pozitívnej neistote. Akejsi voľnosti pre vlastné premýšľanie. 

Výstavy
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
Tehláreň Liptovský Mikuláš

V prípade záujmu o niektoré z ponúkaných diel nás kontaktuje
dorot@novavlna.sk

Karanténa
Silvia Ďurovcová
2020
kombinovaná technika
105×80 cm

Colors
Silvia Ďurovcová
2020
kombinovaná technika
70×90 cm