PAVLA HRDLÍKOVÁ PÁDIVÁ

Dátum podujatia neurčený

(1978, Trenčín)
Pavla Hrdlíková Pádivá je umelkyňou strednej generácie slovenských maliarok. Pôsobí v Trenčíne. V rokoch 2001 – 2007 študovala na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Autorka sa vo svojej tvorbe sústreďuje predovšetkým na tému krajiny a bežného ľudského života (žánru), a to v rôznych podobách. Jej záujem sa pritom sústredí na možnosti vlastným spôsobom tieto výjavy zobraziť súčasným maliarskym jazykom. Jej osobitý prejav na druhú stranu ale čerpá mnohokrát aj z historických štýlov, čím sa autorka nepriamo hlásil k odkazu historickej maľby. V jej diele tak možno pozorovať polemiku medzi históriou a súčasnosťou, medzi naivným pokrokom a kritickým pohľadom. Jej umelecké polohy majú tématicky naozaj rôznorodý charakter. Jednoduché výjavy krajiny, žánrové námety na hrane obyčajného života a symbolického prejavu, či abstraktné plátna odkazujúce na krajinu, priestor, prostredie. 

Výstavy
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
Galerie Vladimíra Hrocha Uherské Hradiště
Galerie Výtvarného umění Hodonín
Záhorská Galéria Senica Slovakia

Zastúpenie v zbierkach:
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
Súkromní zberatelia v Rakúsku, Českej republike

V prípade záujmu o niektoré z ponúkaných diel nás kontaktuje
dorot@novavlna.sk

Jaskyňa
Pavla Hrdlíková Pádivá
2019
akrylové farby na plátne
30×40 cm

Stuha
Pavla Hrdlíková Pádivá
2019
akrylové farby na plátne
30×40 cm