NAĎA KOYŠOVÁ

Dátum podujatia neurčený

(1984, Trenčín)
Naďa Koyšová je maliarkou strednej generácie slovenských umelcov. Pôsobí v Trenčíne. Svoje štúdium absolvovala v rokoch 2006 – 2013 na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Autorka sa venuje dnes už klasickým prejavom maliarskej techniky. Znalosti štetca jej však dovoľujú operovať s týmito tradičnými prejavmi v niekoľkých rôznych polohách. Tématicky sa autorka sústredí na veľmi jednoznačné témy: kvety, nahé figúry a celkom netradičný námet vodných pólistov. Banálnosť motívov umocňuje aj samotné prevedenie obrazov, ktoré v niektorých prípadoch hraničí s naivnou maľbou detských rúk. Pozmenená realita a degenerovanie tvarov, či priamo namaľovaný jeden jediný kvet v kvetináči bez zbytočného hľadania symbolických znakov alebo kompozične správneho pohľadu, v divákovi vzbudzujú zvláštny pocit. Na jednej strane možno vidieť priamosť a úprimnosť prejavu, na strane druhej snahu priblížiť sa k realite. 

Výstavy
Dom umenia Pieštany
Galéria Miloša Alexandra Bazovského
Galéria Statua Bratislava
Kysucká galéria v Oščadnici
Magna Galeria Piešťany

V prípade záujmu o niektoré z ponúkaných diel nás kontaktuje
dorot@novavlna.sk

Stračonôžka
Naďa Koyšová
2017
akrylové farby na plátne
40×40 cm

Zo série Akty
Naďa Koyšová

2015
akrylové farby na plátne
71×51 cm

Zo série Vodnopólisti
Naďa Koyšová

2020
akrylové farby na plátne
24×18 cm

Zo série Vodnopólisti
Naďa Koyšová

2020
akrylové farby na plátne
24×18 cm

Zo série Vodnopólisti
Naďa Koyšová

2020
akrylové farby na plátne
20×20 cm