MATEJ ČERVEŇAN

Dátum podujatia neurčený

(*1999)
Matej Červeňan patrí medzi najmladšiu generáciu slovenských maliarov. Pôsobí v Bratislave a v Trenčíne. Od roku 2020 navštevuje Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave. Vo svojej tvorbe sa venuje predovšetkým novodobým expresívnym prejavom v maľbe. Voľba námetov, ako aj podoba konečného prevedenia, je tak závislá predovšetkým od spontánneho výberu a rozhodnutia tu a teraz. Jeho diela sú tak v mnohých prípadoch tvorené veľmi chaotickými zoskupeniami čiar, farebných škvŕn a námetovou kombináciou, ktorá nie je až tak jednoznačne čitateľná. Len veľmi zriedka je možné presne rozumieť tomu, čo autor maľuje. Jeho horlivý zápal pre spontánnu maľbu mu dokonca v niektorých prípadoch dovoľuje prekračovať i tradičné prístupy v maľbe. Spontánne nápady tak dajú vzniknúť aj takým obrazom, ktoré namiesto farieb počítajú s inými surovinami využiteľnými pre tento účel.

Výstavy:
Galéria Miloša Alexandra Bazovského Trenčín

V prípade záujmu o niektoré z ponúkaných diel nás kontaktuje
dorot@novavlna.sk


Havino

Matej Červeňan
2020
kombinovaná technika
dvojdielo
58×169 a 58×169

Vtáčik
Matej Červeňan
2020
kombinovaná technika
diptych
58×169 a 58×169