LUCIA HORŇÁKOVÁ ČERNAYOVÁ

Dátum podujatia neurčený

(*1983, Nové Zámky)
Lucia Horňáková Černayová je umelkyňou strednej generácie slovenských autorov. Pôsobí v Trenčíne. V rokoch 2005 – 2008 študovala na Fakulte výtvarných umění v Brne. Vo svojej tvorbe sa venuje rôznym umeleckým témam. Hľadať jednotiaci element je tak celkom obtiažne. V maliarskej tvorbe ale predsa len prevažuje meditatívny charakter, ktorý núti diváka ponoriť sa do hĺbky samotného obrazu. Či už sa jedná o fiktívne výjavy krajiny v abstraktnej forme, alebo o figurálne námety z jej bežného života, vždy prevažuje akási jednoduchosť. Tá ale neznamená vyprázdnenosť námetov, ale naopak vnútorné napätie. Ticho a hluk zároveň. Autorkine obrazy tak možno vnímať ako osobnú reakciu na súčasný svet, vyjadrenie vlastnej duše, vlastného života, ale zároveň našej spoločnosti plnej nepredvídateľného chaosu a poriadku, prírodných zákonov a predovšetkým kritického názoru na naše naivné pohľady na život.

Výstavy
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
Galerie Umakart Brno
Nástupište 1-12 Topoľčany
Nitrianska galéria v Nitre
Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici

Zastúpenie v zbierkach:
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčín

V prípade záujmu o niektoré z ponúkaných diel nás kontaktuje
dorot@novavlna.sk


Bez názvu: zo série Monolity
Lucia Horňáková Černayová
2020
akrylové farby na plátne
100×100 cm

Ukrytá krása
Lucia Horňáková Černayová

2020
akrylové farby na plátne
50×70 cm