Aleš Porubský

Dátum podujatia neurčený

(*1999, Trenčín)

Aleš Porubský je mladým slovenským maliarom pochádzajúcim z Trenčína, kde momentálne aj pôsobí. Svoje štúdium zahájil v roku 2020 na Fakulte výtvarných umění v Brne. Venuje sa predovšetkým novodobým expresívnym polohám v maľbe. Jeho diela sú tak prejavom vlastného pohľadu na svet. Vo svojich prácach pracuje na báze akéhosi experimentovania s farbou a tvarom, a tak mnohé jeho námety nezostávajú vyobrazené iba v jednej jedinej podobe – práve naopak. Jednotlivé obrazy maľuje v rôznorodých farebných a tvarových variáciách, a i keď sa jedná o stále ten istý vzor, napríklad mačku maľovanú zboku, vznikajú vždy jedinečné kusy umeleckých diel. Expresívny výraz v tomto prípade hrá pritom svoju podstatnú úlohu, pretože spontánne nanášanie farieb dá niekedy vzniknúť zámerným náhodám, ktoré dovoľujú autorovi hľadať nové kombinácie a súhry čiar a tvarov.


Výstavy
Galéria Miloša Alexandra Bazovského

V prípade záujmu o niektoré z ponúkaných diel nás kontaktuje
dorot@novavlna.sk

Mačka
Aleš Porubský
2020
Akrylové farby na sololite
118×43.5 cm

Punk
Aleš Porubský
2020
Kombinovaná technika
50×70 cm