Mytológie atómového veku / Tatranský futurizmus II.

Dátum podujatia neurčený

24. 9. 2020 – 16. 10. 2020            

Dávid Demjanovič a Jarmila Mitríková pri svojej tvorbe vychádzajú predovšetkým z obsahu a námetov, ktoré zobrazujú. Ich tvorbu tak do značnej miery možno označiť za konceptuálnu – a to aj v súvislosti s technikami, ktoré používajú. Hlavnou myšlienkou ich tvorby je pritom snaha zobrazovať regionálnu kultúru, históriu, zvyky a tradície v podobách súčasnosti. V ich obrazoch je tak možné pozorovať niekedy bizarné a úsmevné situácie, inokedy hlbšie kritické názory, či dokonca úsilie klásť nové otázky nad slovenskou spoločnosťou. Zaujímavá je pritom              i schopnosť upozorňovať na netradičné protiklady, ktoré majú mnohokrát aj svoj vlastný reálny predobraz. Po technickej stránke umelecká dvojica tvorí v dvoch rôznych polohách – sochárskej a maliarskej. V prípade trojrozmerných diel pracujú s tradičnou technikou keramiky. Pre ľudové Slovensko, celkom výstižné. V dvojrozmerných prácach zase využívajú drevený podklad a techniku pyrografie, čo do určitej miery môže súvisieť s odkazmi na jedinečné slovenské prostredie plné lesov a dreva. Výber techniky, ale aj námetov, tak v tvorbe Demjanoviča a Mitríkovej vytvára jeden kompaktný celok, jednu myšlienku, ktorá každým svojím prvkom do značnej miery odkazuje na regionálne prostredie.

V prostredí ateliéru LOFT má dvojica vystavené obe polohy svojej tvorby. Výstava je pritom pokračovaním projektu Tatranský Futurizmus, ktorého prvá časť je prezentovaná v priestoroch VUNU Gallery v Košiciach.

 

VERNISÁŽ VÝSTAVY 24. 9. o 19:00 v ateliéri LOFT (Budova NOE, 4. poschodie)

Dávid Demjanovič (1985) a Jarmila Mitríková (1986) spolu tvoria umeleckú dvojicu mladých slovenských multimediálnych umelcov. Pochádzajú z východného Slovenska. A obaja vyštudovali na Vysokej škole Výtvarných umení v Bratislave. Vo svojej tvorbe sa venujú predovšetkým regionálnej tematike Slovenska – jeho histórií, zvykom, folklóru – ktorý aktualizujú o súčasné myšlienky dnešného sveta. V roku 2011 sa stali víťazmi ocenenia VÚB maľba roka a finalistami súťaže ESSL Art Awards. Svoje diela vystavovali na mnohých výstavách doma i v zahraničí (Španielsko, Nemecko, Rakúsko, Maďarsko).

FOTOGALÉRIA

Výstavu podporili z verejných zdrojov Fond na podporu umenia a Mesto Trenčín.