Industrial Impresionizmus (Ján Vasilko)

Dátum podujatia neurčený

19. 12. 2019 – 24. 1 . 2020/VERNISÁŽ VÝSTAVY 19. 12. o 19:00 v ateliéri LOFT (Budova NOE, 4. poschodie)

Ján Vasilko je prototypom komplexne zmýšľajúceho umelca, ktorého tvorba sa priamo dotýka jeho vlastného názoru na svet. Primárnym ťažiskom jeho tvorby je technický svet modernej spoločnosti, ktorý ho fascinuje nielen po historickej a práve dejúcej sa stránke. Jeho technologický svetonázor mnohokrát hľadí do utopickej budúcnosti. Aktualizáciou klasických avantgardných umeleckých smerov, konštruktivizmu, dadaizmu, či futurizmu sa môže zdať, že autor s nadneseným, zábavným a možno až kritickým pohľadom reaguje na neuskutočniteľné idealistické vízie umelcov medzivojnového obdobia. V skutočnosti sa však autor s týmto ideálom stotožňuje a snaží sa ho znova preskúmať a vniesť do našich životov. Áno, určite tento prístup vyznieva naivne a romanticky, autor sám si však tento romantický nádych vlastného zmýšľania uvedomuje. Preto je jeho pohľad omnoho precíznejší a hĺbavejší, čomu do istej miery dovoľuje vytvárať omnoho premyslenejšie názory o možnej budúcnosti medzi človekom a strojom.
Vasilko na svojej výstave v ateliéri Loft vystavuje okrem svojej abstraktne konštruktivistickej tvorby aj návrhy na Múzeum súčasného umenia v Košiciach, ktoré tvoria jej hlavnú časť. Tieto návrhy poukazujú na umelcovu snahu nezdržiavať sa iba pri jednej konkrétnej téme a na možnosti vyjadriť svoje názory rôznorodou škálou vyjadrovacích prostriedkov.

Ján Vasilko (1979) je súčasným maliarom strednej generácie autorov. Pochádza z Humenného. Študovala na Fakulte umení TU v Košiciach pod vedením Adama Szentpéteryho a Rudolfa Sikoru. Vo svojej tvorbe sa venuje predovšetkým súčasným abstraktným prejavom, ktoré skúma z hľadiska geometrických možností. Je držiteľom niekoľkých významných ocenení (Cena Oskara Čepana, Maľba roka VÚB, Strabag Artaward International). Svoju tvorbu odprezentoval na niekoľkých výstavách doma (Bratislava, Košice, Banská Bystrica) i v zahraničí (Viedeň, Rím).

FOTOGALÉRIA

Výstavu podporili z verejných zdrojov Fond na podporu umenia a Mesto Trenčín.