EVA ČINČALOVÁ

Dátum podujatia neurčený

14. 11. – 13.12. 2019/VERNISÁŽ VÝSTAVY 14. 11. o 19:00 v ateliéri LOFT (Budova NOE, 4. poschodie)

Eva Činčalová je maliarkou, ktorá vo svojej tvorbe vychádza primárne z reality dnešného sveta. Osobné skúsenosti s vonkajším prostredím sa tak stávajú dominantným zdrojom inšpirácie, ktoré následne autorka dodatočne pretavuje na maliarske plátno v podobe tradičného napodobňovania skutočnosti. Je teda jednoznačné, že hlavné postavenie v jej tvorbe má samotný obsah. Prostredníctvom neho autorka zastavuje stále prebiehajúci čas a upozorňuje na určitý okamih prežívanej skutočnosti. Ten sa v jej očiach stáva odrezaným kúskom  reality, ktorý má divákovi umožniť aspoň na chvíľu zastaviť nikdy nekončiaci kolobeh života. Vďaka nemu sa má divák ocitnúť v bezčasovom priestore mimo svojho vlastného života a zamyslieť sa nad daným okamihom, (niekoho iného). Autorka tak v podstate ponúka svoj vlastný pohľad na svet, cez ktorý je možné vidieť nové súvislosti v tom, na čo sa človek v dnešnej dobe pozerá. V jej mnohých dielach by sa dalo hovoriť o snahe vyzobraziť svoje vlastné spomienky zo svojho života. A práve tie majú tú jedinečnú moc zastaviť čas a pohybovať sa niekde v časoprázdne, mimo skutočný svet. Napriek tomu, že tvorba Evy Činčalovej na prvý pohľad vyzerá ako jednoduché napodobňovanie reality, skutočný zámer autorky siaha omnoho hlbšie – do útrob života.

Eva Činčalová (1982) je súčasnou slovenskou umelkyňou z Trenčína. Študovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave pod vedením Ivana Cudaia. Vo svojej tvorbe sa venuje rôznorodým prístupom v maľbe – od abstratnejších polôh možno v poslednom období pozorovať predovšetkým návrat k realistickému stvárneniu skutočnosti. Svoju tvorbu autorka odprezentovala na niekoľkých výstavách doma (Bratislava, Trenčín, Banská Bystrica) i v zahraničí (Taliansko, Rakúsko).

Výstavu podporili z verejných zdrojov Fond na podporu umenia a Mesto Trenčín.