CE ZA AR 2018

Dátum podujatia neurčený

9. 5. – 31. 5. 2019/VERNISÁŽ VÝSTAVY 9. 5. o 19:00 v ateliéri budovy NOE (4. poschodie)

Tradícia Ceny CE∙ZA∙AR, ktorou sa oceňujú profesionálne výkony – architektonické diela členiek a členov Slovenskej komory architektov, je dnes už pevne ukotvená v kultúrnom živote na Slovensku a dá sa povedať, i v širšom stredoeurópskom priestore. Úlohou ocenenia je zdôrazniť kultúrnu hodnotu architektonických diel, podporovať excelentnosť profesionálnych výkonov architektov, poukázať na kvalitu budovaného prostredia a predovšetkým kultivovať verejné povedomie o architektúre ako takej. Záštitu nad Cenou prevzal prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska.

V prvom kole porota z celkového počtu 85 prihlásených stavieb vybrala 22 prác zaradených na „short list“. V druhom kole porotcovia prešli viac ako tisíc kilometrov naprieč celým slovenskom, pričom osobne navštívili realizácie z užšieho výberu. Po záverečnom hodnotení boli 26. júla na tlačovej konferencii v priestoroch Slovenskej komory architektov oznámené nasledovné výsledky:

Nominácie na Cenu za architektúru CE·ZA·AR 2018 boli udelené v súlade so štatútom v šiestich kategóriách:

Rodinné domy – 4 nominácie
Bytové domy – 3 nominácie
Občianske a priemyselné budovy – 2 nominácie
Obnova a prestavba – 2 nominácie
Interiér – 2 nominácie
Exteriér – 3 nominácie

NOMINÁCIE

VYHODNOTENIE