Blaho-byty (Katarína Balúnová)

Dátum podujatia neurčený

7. 2. – 15.3. 2019/VERNISÁŽ VÝSTAVY 7. 2. o 19:00 v ateliéri budovy NOE (4. poschodie)

Katarína Balúnová je umelkyňou, ktorá sa venuje podobám dnešnej abstraktnej maľby. Jej hlavným pracovným zdrojom sa stáva mesto a jeho prostredie. Namiesto toho, aby toto slovo vnímala cez zmes konkrétnych vecí a vizuálnych vnemov, obracia sa platónsky k samotnej podstate veci – abstraktnému pojmu mesta ako urbárnnej štruktúry. Zaujíma ju, čo robí mestá mestami, aké podmienky ich spoluvytvárajú a určujú. Odpoveď nachádza v geometrii, ktorá je podľa nej hlavným princípom uplatňujúcim sa v podobe dnešných miest. Vo svojej tvorbe tak čerpá predovšetkým z vizuálneho jazyka urbanistických a stavebných plánov, kartografických zobrazení, či historických máp, ktoré pretvára do jedinečnej podoby. Abstraktné slovo tak pomocou symbolickej roviny získava vlastný obraz znázornený abstraktným dielom. Súčasné moderné mestá Balúnová spája taktiež s utópiami, futuristickými víziami, ktoré sú založené na experimentálnej báze a ktoré nezohľadňujú konkrétny stav a potreby. Pri niektorých dielach sa tak v jej tvorbe objavuje aj akási kritika.
Tak je tomu aj pri vystavených dielach v priestoroch ateliéru LOFT. Diela zo série All-seeing eye okrem balúnovského abstraktného zobrazenia, pracujú aj s námetom vševidiaceho oka, ktorý môže odkazovať na neustále sledovanie v priestoroch našich miest.

Katarína Balúnová (*1982) je súčasnou umelkyňou mladej generácie autorov venujúcej sa maliarstvu. V rokoch 2004 – 2010 študovala na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach v ateliéri maľby u Adama Szentpéteryho. Vo svojej tvorbe pôsobí v oblasti abstraktnej maľbe, kde si vytvorila osobitný výraz, ktorý čerpá z geometrických plánov používaných v stavebníctve. Svojou tvorbou reaguje na podoby dnešných moderných miest, ich uplatňované štruktúry, princípy a zásady. Autorka od roku 2012 sústavne vystavuje doma (Bratislava, Košice, Žilina) aj v zahraničí (Veľká Británia, Španielsko, Francúzsko).

Výstavu podporili z verejných zdrojov Fond na podporu umenia a Mesto Trenčín

ART-UP – MESTÁ BEZ BUDÚCNOSTI?
FOTOGALÉRIA