Merina: Juraj Florek+Juraj Toman

Dátum podujatia neurčený

7. 2. – 15.3. 2019/VERNISÁŽ VÝSTAVY 7. 2. o 19:00 v ateliéri budovy NOE (4. poschodie)

Výstavu podporili z verejných zdrojov Fond na podporu umenia a Mesto Trenčín

Dvojica Juraj Florek a Juraj Toman na slovenskej umeleckej scéne pôsobí niekoľko rokov. Ich priateľský vzťah však siaha už do študijný čias v Banskej Bystrici. Prepojenie medzi nimi tvorí aj ich umelecké vyjadrenie. Obaja sa venujú maľbe a námetom súčasného mesta, ktoré stvárňujú plenérovým spôsobom, rovno na mieste zobrazovaného výjavu. Prostredníctvom skúmania mestského života a hlavne prostredia sa  snažia o nový, iný pohľad na naše každodenné okolie. Práve maľba im dáva možnosti k pozmeneniu skutočného obrazu a k navodeniu nového estetického zážitku. Formálne čerpajú z klasických princípov napodobňovania skutočnosti s ohľadom na minimalizovanie a zjednodušovanie umeleckého výrazu, ktoré sú do určitej miery podmienené aj časovou náročnosťou práce vonku.
Výstava Merina v priestoroch ateliéru prezentuje súvislé snahy oboch autorov zobraziť industriálne priestory. V tomto prípade jednu z poloopustených fabrík v Trenčíne. Toman v meste žije a priestory Meriny maľuje neustále, čo mu dovoľuje skúmať podrobnejšie, opakovaním rovnakých námetov, niekedy dotváraných v ateliéri. Florek na druhú stranu tvorí spontánnejším princípom so zameraním na námetovú či kompozičnú zložku, priamo v plenéri počas pobytu v meste. Obaja autori síce spracovávajú rovnakú tému, ich obrazy sa však v líšia osobitým prevedením autorov.

Juraj Florek (*1986) a Juraj Toman (*1985) sú maliarmi mladšej generácie slovenských autorov. Študovali na Akadémii umení v Banskej Bystrici, v ateliéri maľby u profesora Františka Hodonského. Vo svojej tvorbe sa venujú maľbe mestského prostredia, predovšetkým systematickému zobrazovaniu opustených častí miest- tovární, kotolní, hospodárskych dovor. Médium maľby využívajú k snahe premeniť a aktualizovať pohľad na tieto negatívne pôsobiace miesta. Spolu majú za sebou niekoľko výstav (Vnitroblock Gallery, DOT Gallery), no prezentácie sa zúčastňujú aj samostatne, či na veľkých skupinových výstavách (10 ROKOV MAĽBY, ART IN PARK).

ARTUP – URBAN PLENER