ArtUP – Urban Plener

Dátum podujatia neurčený

Občianske združenie Nová Vlna vás srdečne pozýva na ArtUp s umelcami Jurajom Florekom a Jurajom Tomanom

TÉMA: Urban Plener
DISKUSIA, PREZENTÁCIA
o 14:30 v Konferenčnej miestnosti Strednej umeleckej školy v Trenčíne (Staničná 8)

Artup s Jurajom Florekom a Jurajom Tomanom predstaví ich tvorbu tradične netradičným spôsobom. Autori budú tento krát prezentovať samých seba, spoločne. Vo vzájomnom rozhovore, tak budú hovoriť nie len o svojej tvorbe a skúsenostiach, ale aj o spoločných zážitkoch, historkách a zaujímavostiach. Okrem premietania diel, sa tak tento krát môžete tešiť na pútavú diskusiu a aj na videa, ktoré autori zbierajú zo svojich spoločných činností.

ArtUp je platformou, ktorá si kladie za úlohu priviesť do priestorov Strednej umeleckej školy záujem o súčasné umelecké dianie. Primárne sa zameriava na samotných študentov jednotlivých výtvarných odborov, pričom sa snaží dnešné umenie prezentovať rôznorodým spôsobom. Od diskusií a prednášok, cez workshopy prebiehajúce progresívnou formou. Tým sa však nechce vymedzovať od ostatných záujemcov. ArtUp je jednoducho miestom stretávania sa pre ľudí, ktorých fascinuje umenie.