Relikvie operačných systémov: Matúš Lányi

Dátum podujatia neurčený

20. 12. – 25. 1. 2019/VERNISÁŽ VÝSTAVY 20. 12. o 19:00 v ateliéri budovy NOE (4. poschodie)

Výstavu podporili z verejných zdrojov Fond na podporu umenia a Mesto Trenčín

Matúš Lányi sa vo svojej práci zaoberá otázkami náboženstva a jeho postavenia v súčasnom svete. Do centra svojich teórií vnáša technologický a počítačový svet, ktorý dnes predstavuje neoddeliteľnú súčasť našich životov. Túto každodennú skutočnosť vyvyšuje do nadpozemských sfér, čím prikladá digitálnemu svetu transcendentný a nadzmyslový charakter. Nové témy rozvíja pomocou filozofických a vedeckých poznatkov, čím sa snaží o aktualizáciu objektívnym spôsobom. Formálne sa Lányi neobmedzuje na jednu umeleckú techniku. Pracuje s maľbou, objektom, videom či inštaláciou. Dôležité je zdelenie myšlienky, ktorá sa líši od série k sérii. Jeho multimediálna činnosť má tak obsahovo široký záber, aj keď by sa na prvý pohľad mohlo zdať, že sa venuje úzko vymedzenej téme.
Od posledných prác, ktoré sa zaoberali filozofickými teóriami počítačového sveta, sa Lányi v najnovšej tvorbe sústredí na budúcnosť našich technológií prostredníctvom ich mytologizácie. Diela nachádzajúce sa na výstave sú tak akousi predstavou o budúcnosti, ktorá vníma dnešní technologický a počítačový svet ako mýty a legendy. Diváka sa snaží dostať do fiktívneho budúcna, kde sa počítačové súčiastky stávajú akýmisi relikviami ,,ranej doby digitálnej”, ako ju sám autor pomenoval. Podoba diel zároveň symbolicky odkazuje na náboženské predmety minulosti, čím však umelec nechce vytvárať paralelu alebo dokonca presnú podobu týchto budúcich artefaktov. Napriek všetkému  tieto predmety otvárajú nové otázky vo vnímaní technického sveta ako posolstva novej mytológie, ikonografie, či náboženstva.

Matúš Lányi (*1981) je multimediálnym umelcom silne etablovaným na slovenskej výtvarnej scéne. Pochádza zo Spišského Podhradia, no svoje štúdium absolvoval na technickej univerzite v Košiciach, kde navštevoval ateliér grafiky a experimentálnej tvorby u prof. Rudolfa Sýkoru. Jeho tvorba sa sústreďuje na skúmanie novodobého náboženstva (viery v technológie a digitálneho sveta) ako tajného prvku v našej spoločnosti. Pomocou svojich umeleckých diel sa snaží vizuálne tento fenomén zviditeľňovať a predstaviť ho v tradičnejšej polohe zmýšľania o náboženstve. Vo svojej práci pracuje s rôznymi médiami: maľbou, videom, objektom. Jeho diela boli prezentované na skupinových aj samostatných výstavách doma aj v zahraničí (USA, IL, D).

 

FOTOGALÉRIA

VEČER PRED OBJEKTAMI

ROZHOVOR – MATÚŠ LÁNYI