Cesty k sebe (Alena Adamíková)

Dátum podujatia neurčený

15. 11. – 10. 12. 2018/VERNISÁŽ VÝSTAVY 15. 11. v 19:00 v Ateliéri budovy NOE (4. poschodie)

Výstavu podporili z verejných zdrojov Fond na podporu umenia a Mesto Trenčín

Alena Adamíkova vo svojej tvorbe systematicky spracováva tradičnú tému portrétu. Na rozdiel od progresívnych umelcov, ktorí odmietajú všetky zavedené pravidlá (vrátane uznania klasickej maľby ako plnohodnotného umenia), uplatňuje pri svojej práci vlastné metódy, ktorými sa snaží  tieto názory vyvrátiť. Tvorí v nadväznosti na historickú kontinuitu starých majstrov a dejín umenia. Aj keď by sa mohlo zdať, že ide len o plytkú inšpiráciu, autorka v skutočnosti pristupuje ku každej zo sérii veľmi zanieteným spôsobom. Záujem o vedecké knihy, študovanie obrazov a nezadržateľná túžba dostať sa až pod samotný povrch ozrejmuje jej skutočnú snahu. Snahu jasne a vedecky skúmať Rafaelove vrstvenie farieb, Michelangelove línie, či Caravagiovu prácu s tieňom. Pri výsledných dielach však nemožno opomenúť ani jej osobnú skúsenosť, ktorá klasické zobrazovanie tvárí aktualizuje. Nebojí sa osvedčené pravidlá prepracovávať a posúvať do novej podoby. V mnohých prípadoch tak vznikajú nevysvetliteľné formy, skupinové celky, či výrezy vnútornej krajiny s obsahom plným záhadných avšak znateľných impulzov. Stále je však najdôležitejšou požiadavkou to, aby zachytila charakter či skôr reálne ,,ja“ zobrazovaného.
Vo výstavných priestoroch ateliéru Adamíková predstavuje široký prierez jej celkovej tvorby. Výstava tak ponúka náhľad na prácu autorky a jej pohľad na problematiku súčasného portrétu, v ktorom sa snaží neodmietať tradičnú históriu. Okrem maľby sú prítomné aj ilustrácie pre novovydanú zbierku básní od Jána Buzzásyho Bazova dusa, kde sa autorka znova intenzívne zaoberá skúmaním starých kresieb, predovšetkým Raffaela a Michelangela.

Alena Adamíková (1972) je slovenskou maliarkou strednej generácie autorov. V rokoch 1991 – 1997 študovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v ateliéri prof. Daniela Fischera, kde o niekoľko rokov (2007) dokončila doktorandské štúdium. Vo svojej práci sa systematicky venuje predovšetkým portrétnej tvorbe, ktorú sa snaží aktualizovať pre podmienky súčasného sveta. Bola nominovaná na ocenenie Strabag artaward 2009, jej diela môžete zahliadnuť na reklamných plochách spoločnosti Euroawk. Vystavovala na spoločných výstavách doma i v zahraničí (Francúzsko, Rakúsko, Nemecko) a v ostatnej dobe aj na samostatných výstavách.

ARTUP – ALENA ADAMÍKOVÁ

FOTOGALÉRIA

VEČER PRED OBRAZMI

ROZHOVOR – ALENA ADAMÍKOVÁ