Artup – Knižná ilustrácia

Dátum podujatia: 15 Nov 2018

Občianske združenie Nová Vlna vás srdečne pozýva na ArtUp s umelkyňou Alenou Adamíkovou

TÉMA: Knižná ilustrácia
WORKSHOP, DISKUSIA
o 14:30 v Konferenčnej miestnosti Strednej umeleckej školy v Trenčíne (Staničná 8)

V poradí druhý ArtUp predstaví tvorbu maliarky Aleny Adamíkovej kreatívnou formou. Workshopom zameraným na knižnú ilustráciu, ktorej sa autorka venuje ostatné obdobie. Okrem základného úvodu do problematiky a možnosti vyskúšať si tento umelecký druh, otvoríme diskusiu nad ilustráciou, jej vývojom a dnešnou podobou. Neváhajte si so sebou priniesť vlastnú knižku, hoci aj obľúbenú, ktorú by ste si radi zilustrovali.

Okrem toho si nezabudnite materiál pre tvorbu (stačí jednoduché pero a papier).

ArtUp je platformou, ktorá si kladie za úlohu priviesť do priestorov Strednej umeleckej školy záujem o súčasné umelecké dianie. Primárne sa zameriava na samotných študentov jednotlivých výtvarných odborov, pričom sa snaží dnešné umenie prezentovať rôznorodým spôsobom. Od diskusií a prednášok, cez workshopy prebiehajúce progresívnou formou. Tým sa však nechce vymedzovať od ostatných záujemcov. ArtUp je jednoducho miestom stretávania sa pre ľudí, ktorých fascinuje umenie.