Ivana Šáteková

Dátum podujatia neurčený

20. 9. – 26. 10. 2018/VERNISÁŽ VÝSTAVY 20. 9. v 12:00 v Ateliéri budovy NOE (4. poschodie)

Výstavu podporili z verejných zdrojov Fond na podporu umenia a Mesto Trenčín

Ivana Šáteková sa vo svojej práci dlhodobo zameriava na kritické zobrazovanie spoločnosti. Jej najväčšou inšpiráciou je blízke okolie a impulzy, ktoré sa jej bytostne dotýkajú. Témy, ktoré ju zaujímajú, najskôr podrobuje vlastnému prieskumu, následne volí spôsob ako ich prezentovať. Výsledná podoba sa zvyčajne líši od projektu k projektu a od série k sérii. Vždy sa však snaží vystihnúť podstatu veci nenásilným a zrozumiteľným spôsobom, pričom často využíva iróniu a paradox, čím provokuje diváka k zamysleniu. V poslednom období sa autorkina pozornosť sústreďuje na “slovenského človeka” a jeho špecifickú náturu, ktorá je aj v dnešných časoch poznačená historickými zvykmi a názormi. Zaujíma ju súčasná ľudová tvorba, ktorá je podľa autorky idealizovaná, a snaží sa túto domácu tému zasadiť do súčasného sveta v pravdivej podobe.
Ivana v priestoroch ateliéru vystavuje diela, ktoré sa týkajú Ženy – Slovenky. Príslovie ,,Boli tam ľudia aj ženy.“, z približne 120 rokov starej zbierky od Adolfa P. Zátureckého, ktorým sa autorka inšpirovala, môže slúžiť ako ,,vodítko“ pre pochopenie prezentovanej tvorby. Podoby, ktoré volí pre tento projekt sa delia na dve vzájomne sa dopĺňajúce série. Ich symbolická rovina sa sústreďuje na keramické materiály. Krehká, lesklá hmota je tradične spájaná s pracujúcimi ženami. Avšak v novej rovine súčasného sveta, kedy sa tento materiál stáva prefabrikovaným tovarom, je využitá na nezvyčajné účely bez praktického využitia. Okrem kritického nahliadania na postavenie ženy v dnešnej spoločnosti tento projekt vyúsťuje do zásadnej a dôležitej otázky, ktorú by si mal divák klásť. A to: ”Aké možnosti súčasná žena v spoločnosti má?”.

Ivana Šáteková (*1984) je výtvarníčkou mladej generácie slovenských autorov. Pochádza z Bratislavy. V roku 2012 dokončila štúdium na Vysokej škole výtvarných umení- obor maľba a iné média u profesora Daniela Fischera. V roku 2013 sa stala finalistkou Essl Art Award, v roku 2014 jej bola udelená Cena Nadácie Tatra banky. Už na škole sa začal formovať jej ironizujúci výtvarný jazyk, pri ktorom sa zaoberá témami slovenského folklóru, komiksu a akýmsi subjektívnym sociologickým výskumom. Médium, ktoré pre svoje diela volí je rôznorodé a vždy závislé od problematiky, ktorej sa venuje (výšivka, akvarel, inštalácia a nové médiá). Vystavovala na mnohých domácich výstavách, pričom značnú časť predstavujú jej samostatné veľkokoncpečné výstavy (Hore hajl, Dole Hajl; Boli tam ľudia aj ženy; Hejtslováci).

ROZHOVOR – IVANA ŠÁTEKOVÁ