Parafráza sociálnej ťarchy na pleciach jednotlivca II: Jan Kostaa

Dátum podujatia: 7 Jun 2018

7. 6. – 30. 6. 2018/VERNISÁŽ VÝSTAVY 7. 6. o 19:00 v ateliéri budovy NOE (4. poschodie)

Výstavu podporili z verejných zdrojov Fond na podporu umenia a Mesto Trenčín

Kostaa vo svojej tvorbe pracuje s myšlienkou prepájania vlastného života s umením. V jeho prípade to však nie je len o hľadaní inšpirácií. Svoj osobný život vníma ako jednotný umelecký konštrukt. Podstata jeho snaženia spočíva v samovoľnej migrácii a cestovaní, ktoré sú bez akýchkoľvek fyzických či spoločenských zábran spojené s objavovaním a spoznávaním. Počas tohto procesu sa snaží hľadať, utvárať a dosahovať svoje vlastné ideály a postoje, ktoré následne prenáša do diel. Tie môžu evokovať akýsi typ aktivizmu, kritizujúceho nie len umelecké, ale aj celospoločenské otázky. Jeho cieľom je na tieto problémy neustále upozorňovať a zvečňovať ich pomocou umeleckých diel. Pre jeho tvorbu je tak plne charakteristická intermediálnosť. Využíva kresbu, fotografiu, objekt, text, performance alebo inštaláciu, no za súčasť svojho umeleckého prejavu považuje aj event- management a aktívne zapájanie sa do umeleckého diania.

V priestoroch Novej Vlny Kostaa predstavuje pokračovanie z predošlého cyklu prác, ktoré sústavne reagujú na poľovnícke prostredie a životný štýl. V tejto tematike sa stretávame nie len s kritikou samotného poľovníctva, ale taktiež s otázkami prežívania, lovu a dominancie. V súčasných prácach sa tieto všeobecne platné témy pretvárajú do podoby fiktívnej budúcnosti, ktorá spodobňuje ženy ako obete mužského sveta – ženy bojujúce o vlastný život.

PARAFRÁZA SOCIÁLNEJ ŤARCHY NA PLECIACH JEDNOTLIVCA

JAN KOSTAA