Časom zaprášená architektúra

Dátum podujatia: 30 May 2018

Časom zaprášená architektúra. K architektúre 20. storočia

Nie je správne nazývať mestom iba najužšie starodávne centrum. Tvoria ho aj ostatné časti, v ktorých sa nachádzajú tie najnevšednejšie podoby architektúry, dnes už taktiež poznačené zubom času. Ako sa v súčasnosti o takéto umelecké stavby staráme v našom okolí? Aký veľký je o ne záujem z pohľadu odbornej aj laickej verejnosti? Prednáška s názvom Časom zaprášená architektúra, K architektúre 20. storočia v Trenčíne, sa pokúsi na tieto otázky zodpovedať a taktiež predstaví niekoľko zásadných stavieb, ktoré dnes už tvoria skutočné centrum nášho mesta. Prednášku povedie historik umenia Pavol Múdry, ktorý sa v súčasnosti venuje umeleckej scéne v Trenčíne.

Počas prednášky bude predstavená aj beta-verzia príručného sprievodcu architektúrou 20. storočia v najužšom centre mesta, ktorého konečná podoba by mala byť vydaná do začiatku roku 2019. Krátky zoznam 15 stavieb predstaví najdôležitejšie hodnoty týchto stavieb a bude prvým dokumentom tohto druhu, ktorý mapuje architektúru 20. storočia v Trenčíne.

Trenčianska architektúra.pdf