Vernisáž – CE ZA AR 2017

Dátum podujatia: 3 Sep 2018

Predstavenstvo Slovenskej komory architektov a občianske združenie Nová Vlna vás pozýva na vernisáž výstavy CE∙ZA∙AR 2017, Cena slovenskej komory architektov za architektúru, všetkých nominovaných a víťazných diel.

Tešíme sa na Vás
Ing. Arch. Imrich Pleidel

VERNISÁŽ VÝSTAVY
v 19:00 v Ateliéri budovy NOE (4. poschodie)

Výstava potrvá do 26. 5. 2018
Ateliér je sprístupnený v pondelok až piatok od 10:00 do 17:00.
V prípade záujmu návštevy kontaktujte predom na číslo 0948 602 616.

Slovenská komora architektov vyhlásila 17. ročník prestížneho ocenenia Ceny Slovenskej komory architektov za architektúru CE ZA AR 2018. Poslaním Ceny je zvýšiť informovanosť verejnosti o práci architekta v spoločnosti, o význame tejto profesie a o jej vplyve na tvorbu prostredia. Cieľom Ceny je tiež prezentácia a podpora architektonickej tvorby členov Slovenskej komory architektov prostredníctvom prezentácie prihlásených a ocenených diel.

Úlohou ocenenia CE ZA AR je zdôrazňovať kultúrnu hodnotu architektonických diel, podporovať excelentnosť profesionálnych výkonov architektov, no predovšetkým kultivovať verejné povedomie o nutnosti rozvoja kvalitnej architektúry, ako základného princípu zvyšovania kvality prostredia vytváraného výstavbou. Práve z toho dôvodu Slovenská komora architektov každoročne prezentuje nominované diela, ako najlepšie architektonické diela s osobitným významom v jednotlivých kategóriách, ktoré si pre svoju originalitu a výnimočnosť zaslúžia osobitnú pozornosť.

klikni INFO k udalosti