Maľba ako udalosť: Štefan Šoltis

Dátum podujatia: 29 Mar 2018

29. 3. – 22. 4. 2018/VERNISÁŽ VÝSTAVY 29. 3. v 19:00 v Ateliéri budovy NOE (4. poschodie)

Výstavu podporili z verejných zdrojov Fond na podporu umenia a Mesto Trenčín

Štefan Šoltis je umelcom maliarom. Slovo maľba v jeho prípade však nereprezentuje klasické predstavy o tomto druhu umenia. Vo svojej práci často prekračuje zaužívané pravidlá a postupy. Základom jeho celkového úsilia sú princípy akčnej maľby, kedy autor prihliada nie len na výsledný obraz diela, ale taktiež na postup a spôsob práce. Autor tak nadväzuje na historický odkaz amerického maliara Jacksona Pollocka a jeho abstraktné diela z päťdesiatych rokov. Obvykle pracuje  s plátnom položeným na zemi, na ktoré nanáša farby.  Na rozdiel od obyčajného štetca, Šoltis využíva predmety rôzneho charakteru z bežného života, alebo konštrukcie pretvorené do novej podoby, ktoré mu umožňujú nový spôsob nanášania farieb. Súčasťou jeho diela sa tak stáva skriňa, rám obrazu, posteľ, či preliezačka. V niektorých momentoch však zachádza ešte ďalej. Brúsenie sololitu, či lepenie a vyrezávanie linolea sú tak ďalším vylepšením, ktoré prezentujú jeho najnovšie diela. V celku jeho umenie pôsobí hravým a spontánnym dojmom. Pripomína detský svet, v ktorom skúšanie a objavovanie nových vecí hravým spôsobom, predstavuje základné postupy nie len v spoznávaní okolitého prostredia, ale aj seba samého. V novej spojitosti je tak možné aj v na prvý pohľad naivnej hre, hľadať zmysluplný  a premyslený postup prežívania.
V priestoroch novej vlny Šoltis prezentuje svoje staršie i nové diela. Výstava tak má predstaviť rôznorodosť jeho tvorby v celistvej podobe, ale taktiež i poukázať na samotný vývoj a zmeny, ktoré prebehli v nedávnej dobe.

Štefan Šoltis (*1982) je súčasným umelcom mladšej generácie autorov. V rokoch 2007-2013 študoval na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach, kde navštevoval Ateliér slobodnej kreativity pod vedením prof. Juraja Bartusza. Vo svojej tvorbe pracuje predovšetkým s  technikou maľby. V súčasných podmienkach sveta intermédií a nových médií sa však podoba jeho malieb mení ako po obsahovej tak technickej stránke. Námetovo autor vytvára abstraktné diela, ktoré sú však závislé od samotnej techniky a spôsobu jeho tvorby. V tomto ohľade autor pracuje postupmi akčnej maľby, pre ktoré si vytvára vlastnoručne vytvorené náradie väčšinou inšpirované predmetmi bežného života. Jeho práce sa objavujú predovšetkým na domácich výstavách (Rimavská Sobota, Bratislava).

ROZHOVOR – ŠTEFAN ŠOLTIS