Rozhovor – Pavla Hrdlíková Pádivá

Dátum podujatia neurčený

Každému, kto tvoju tvorbu pozná, je jasné, že často svoje postupy a námety striedaš a vždy prídeš s niečím iným. Ako však sama k tomuto faktu pristupuješ? Máš niektorú sériu radšej? Alebo niektorú označuješ za výraznejšiu než iné? Alebo naopak si s niektorou z nich menej spokojná?
Každá zo série je niečím špecifická, jedinečná – už len obdobím a časom, kedy vznikla. Všetky mám rada a ku každej iný vzťah. Sýtočervená séria „Insomnia”. Tematickí „Návštevníci” nesú charakteristiku osobnej mytológie. Farbou pulzujúce „Záhrady” môžu byt akýmsi maliarskym záznamom a vel’koformátové abstrakcie prekonávajú transformáciu krajiny do kompozície farebných poli.

Vo svojej tvorbe sa venuješ výhradne maĺbe. Samozrejme sa určite orientuješ v súčasnej umeleckcj scéne a určite vieš, že mnohí umelci používajú maľbu vo svojich intermediálnych inštaláciach a dielach. A práve tým, že striedaš svoje mal iarske vyjadrenie je podťa mňa vhodné sa ťa spýtať, či si sama už o takomto niečom nepremýšťala, a či chceš aj nacťalej zostať verná tradičnej marbe, takej akú ju poznáme?
Áno premýšl’ala. Otázka malby ako tradičného média rezonuje vel’mi dlhy čas. Javí sa, že je na ústupe s príchodom nových médií. A to nie je vôbec na škodu… Mal’ba bude mať stále svojich zástancov a zástupcov. Jej schopnosť habitácie/zdomácnenia formy obl’úbených „gaučových foriem”, ako i vlastnosť hmatatel’nosti či nemennosti sa perceptuálne zdatne konfrontuje s nestálou premennou veličinou multimediálnej tvorby, či virtuálnej reality, virtuálnej identity. Funkcie mal’by i jej dominantné postavenie sa vo vývine výtvarného umenia mení a je to ok.

Trenčín je celkom malé mesto a kultúrou to tu tiež moc nežije. V oblasti umenia sa dá povedať, že je to podobné. Vyhovuje ti toto prostredie? Dokážeš tu i napriek tomu nájsť zdroj inšpirácie? Ako to vlastne vyzerá s tvojou umeleckou kariérou v súčasnosti?
Zdroj inšpirácie si autor vyberá nepretržite, v akýchkol’vek podmienkach. Trenčín nie je metropolou, ale nie je to snád’ až také zlé. Môže sa zdať, že pri tvorbe je chvíl’kové odmlčanie sa pauzou, no nie je to tak. Mám stále vel’a práce. Existujú tzv. šuplíkové projekty, ktoré by som chcela určite dokončiť. Rozšíriť o nové prvky.

V Novej Vlne si predstavila svoje najnovšie práce, čo sú vlastne abstraktné malby? Čo plánuješ cfalej? Zostávaš ešte pri abstrakcii, alebo skúsiš znova niečo nové?
Určite sa k abstrakcii ešte vrátim vo vel’koplošných formátoch. Budúci rok pripravujeme novú kolektívnu výstavu.  Tým pádom neformálne, ale srdečne už teraz pozývam 😉