Dielo Pavla Hrdliková

LAND(e)SCAPE: Pavla Hrdlíková Pádivá

Dátum podujatia neurčený

16. 11. – 9. 12. 2017/ VERNISÁŽ VÝSTAVY 16. 11 o 19:00 v Ateliéri budovy NOE (4. poschodie)

Výstavu podporili z verejných zdrojov Fond na podporu umenia a Mesto Trenčín

Pavla Hrdlíková Pádivá sa vo svojej tvorbe zameriava na techniku maľby a  môžeme povedať, že práve tá najviac vystihuje jej celkové umelecké úsilie (i keď pracuje aj s inými výtvarnými médiami). Za najvýraznejší znak v jej tvorbe môžeme považovať farbu a práve to vysvetľuje dôvod, prečo volí práve maliarske postupy. Na rozdiel od grafiky, či kresby je základným vyjadrovacím spôsobom maliara farebná škvrna. Tým sú jeho možnosti  obmedzené v lineárnom aparáte, no zároveň rozšírené o farebnú škálu. A práve práca s farbami dáva autorke možnosť vyjadriť svoje umelecké pochody čo najvýstižnejšie. Umelkyňa s ňou najčastejšie narába expresionistickým spôsobom, ktorého význam spočíva v uvoľnenom prejave. Počiatočný námet je tak v jej rukách do istej miery premenený  a obohatený o vlastné myšlienkové a emocionálne pochody a pred divákom sa javí v novom svetle, kde má hlavné slovo hra a kontrast farieb.
Vo výstavných priestoroch ateliéru Novej Vlny Pádivá prezentuje svoje najnovšie diela, poväčšine abstraktné plošné maľby. Napriek tomu, že je maliarka prezentovaná zväčša v expresívnej polohe, tieto maľby nie sú ojedinelým úkazom v jej tvorbe.  Predstavujú druhý prúd, pri ktorom sa od predlohy úplne oslobodí a oddá spontánnemu prejavu čistých farieb. Sú tak akousi pomôckou pre pochopenie jej celkového diela, no zároveň fungujú ako nezávislé umelecké výtvory, ktoré odzrkadľujú hlavný zámer autorky.

Pavla Hrdlíková Pádivá je súčasnou mladou umelkyňou pôsobiacou v Trenčíne. V rokoch 2001 – 2005 študovala na Akadémii umení v Banskej Bystrici v ateliéry súčasnej maľby a neskôr taktiež voľné výtvarné umenie. Prevažne sa tak venuje maľbe, no aj napriek tomu je možné v jej tvorbe nájsť grafické či kreslené práce. Námetovo sa autorka nijak neobmedzuje a ako sama hovorí, venuje si vždy práve tomu na čo má chuť. Jej diela tak pokrývajú širokú škálu maliarskeho odvetvia. Od jednoduchých žánrových výjavov, cez symbolicky ladené obrazy, až po čisté abstraktné plátna. Za sebou ma mnohé skupinové výstavy v okolí Trenčína, a taktiež v Bratislave či vo svete (Česko, Francúzsko).