Dielo Jan Kostaa

Jan Kostaa: Parafráza sociálnej ťarchy na pleciach jednotlivca

Dátum podujatia neurčený

20. 4. 2017 – 20. 5. 2017/VERNISÁŽ VÝSTAVY 20. 4. v 19:00 v Ateliéri budovy NOE (4. poschodie)

Výstavu podporili z verejných zdrojov Fond na podporu umenia a Mesto Trenčín

Autorské koncepcie tvorby Jana Kostuu fungujú ako medzi sebou poprepájané a vzájomne komunikujúce konštrukty. To však nevylučuje výskyt aj solitérnych projektov, no v zásade sa tak deje iba zriedkavo. Všetko so všetkým súvisí. Kostaa sám seba definuje ako klimatického a ekonomického migranta bez sociálnej ťarchy. Nachádza potešenie v samohybnom pohybe, v presúvaní sa, migrovaní, cestovaní a s tým spojeným objavovaním a poznaním. Živočíšne si uvedomujúc vlastnú potrebu  ideálnych životných podmienok, čo najviac sa ponášajúcich na subjektívne ideály, hľadá a vyzýva k migrácii. Zároveň buduje kritické reflexie na svoje aktuálne bezprostredné okolie, na svoje aktuálne domovy a prechodné bydliská. Nešpecializuje sa na konkétne médium či techniku. Jeho tvorba je intermediálna. Prioritou je idea. V tvorbe je možné naraziť na kresbu, fotografiu, objekt, text, performanciu alebo inštaláciu. Neoddeliteľnou súčasťou jeho tvorby je aj event-managment. Kostaa je organizátorom rôznych výstavných projektov a zriaďuje umeleckú rezidenciu A7rooms v Banskej Bystrici. Tieto aktivity považuje za neoddeliteľnú súčasť svojej tvorby. Cielene podporuje rozvoj umenia vo svojom okolí.

Rozhovor – Ján Kostaa

Ján Kostaa

Parafráza sociálnej ťarchy na pleciach jednotlivca II