Dielo Maria Corejova

Mária Čorejová_Kresby a obsahy_Práce z rokov 2011 – 2016

Dátum podujatia neurčený

“Takmer nikdy nepracuje s farbou, na vyjadrenie jej stačí čierny tuš a biely papier. Tento výtvarný asketizmus má svoj dôvod – v grafikách Márie Čorejovej je prvoradý obsah. Kresba je pre ňu samostatnou disciplínou, ktorá najlepšie vyhovuje hlavnému umeleckému zámeru – tlmočiť ideu prostredníctvom voľného narábania s obrazovým materiálom. Obraz je v jej podaní takmer literárnym dielom. Spája a ohýba pojmy, komunikuje posolstvá, kladie otázky, vyjadruje sa v metaforách. Precíznou kresbou “dizajnuje” svoje myšlienky.”

Autor textu : Diana Majdáková

http://mariacorejova.sk/
————————–————————–————————–————
Sprievodný program vernisáže
————————–————————–————————–————
Stroon_live
Živé víno_vinár Dušan Škubák zo Svätého Jura
Krst knihy Od Karibiku po Andy_Jozef Májsky a Tomáš Derka

Podujatie podporili : Fond na podporu umenia, Mesto Trenčín a Rádio_FM