Diela Lucia Hornakova

Krajiny 08 / 16 Lucia Horňáková Černayová

Dátum podujatia neurčený

Lucia Horňáková Černayová je spoluorganizátorkou a spoluzakladateľkou umeleckého sympózia HALA, ktoré sa každoročne koná v Trenčíne.

Vo svojej tvorbe sa zaoberá témou neexistujúcich vecí a priestorov, pričom spracováva pojem prázdna a prázdnoty. Snaží sa o autorské vyjadrenie vnútornej krajiny a mentálnej mapy.

,,V “monolity” obrazoch sa snažím vyhnúť rukopisu, nechať pracovať „náhodu“, zabrániť prístupu rukopisu prejaviť sa. Začala mi prekážať moja manipulácia so štetcom, moje vstupy, ťahy, rukopis.Mala som pocit, že musím vynechať túto predĺženú ruku mojej mysle a veci nechať tak, plynúť. Potrebovala som stratiť kontrolu. I keď výber farby, miesta kam farba spadne a jej množstvo a kombinácia, nie je celkom vynechaním osoby/osobnosti autora. Chcela som sa aspoň čiastočne vzdať diktátu mysle. Ide o experiment, hru, čistú tvorbu. Koncepčne nadväzujem na sériu „iné krajiny“, ktorá je zbierkou toho kde som bola a aká som bola. Je inšpirovaná knihou Václava Cílka, Krajiny vnitřní, krajiny vnější. Krajina a človek sú pre mňa vzájomne ovplyvňujúce jednotky, entity. Mentálne i fyzicky. Fyzikálne je pre nás realita, viditeľné a hmotné predmety, iba rôzna hustota väzieb molekúl v látkach. Pri dotyku vznikajú neviditeľné prieniky tela, vecí a priestoru.”

Lucia Horňáková Černayová

http://luciahornak.sk/