Dielo Tiché miesta

Natália Okolicsányiová_Tiché miesta

Dátum podujatia neurčený

Občianske združenie Nová Vlna Vás opäť pozýva na vernisáž zo série súčasného mladého vizuálneho umenia, ktorá sa už ako tradične uskutoční na 4. poschodí budovy NOE v ateliéri …

“Výtvarná tvorba Natálie Okolicsányiovej sa javí dlhodobo konzistentná, sústredená na niekoľko ústredných tém, ktoré rozvíja vo svojich maľbách a kresbách, respektíve prácach na papieri. Pri pohľade na jej obrazy nás prekvapí spontánnosťou, bezprostrednosťou výrazu, všetko vzniká akoby priamo na mieste, čo je asi v mnohých prípadoch pravda, „modely“ si neuvedomujú a nevnímajú voyeura, ktorý ich pristihol v nestráženom okamihu. Okolicsányiová búra bariéry medzi autorom, divákom a objektom, ktorým je často sama autorka, resp. jej alterego, prítomný je neodmysliteľný a priznaný fenomén sociálnej siete, aktuálnej, všadeprítomnej „ selfie“, ale zároveň ironický úsmev nad touto posadnutosťou. Zaujatie, ale aj odstup od permanentnej prítomnosti na sieti je vyjadrený zvolenými prostriedkami maľby. Uvoľnený, skicovitý rukopis podčiarkuje efemérnosť zobrazovanej situácie, vizuálnu atraktivitu chvíle alebo osoby. V maľbe sa pohráva, ako sama tvrdí, s vývojom medziľudských vzťahov, súvislostí seba a svojich blízkych v spoločnom priestore a v spoločných príbehoch či situáciách. Intímne príbehy sú previazané s kolektívnou históriou, tváre, telá, príroda, interiér sa stávajú fragmentom a celkom zároveň. Priestor príbehov prerastá s objektmi, prírodné prostredie ovláda ľudského votrelca, les, húština alebo morské pobrežie existuje nezávisle na účastníkoch výletov, piknikov či pobytov, interiéry sú často charakterizované len niekoľkými linkami, často izbovými rastlinami. Tematika Okolicsányiovej diela hovorí tiež o úniku pred každodennosťou hektického životného štýlu do otvorenej prírody alebo naopak do intimity bytu či izby, v každom prípade do priestoru vyhradeného len úzkemu okruhu blízkych ľudí. Čas plynie pomaly, nahota evokuje teplo, omámenie letným slnkom ale aj slobodu, rozkoš a melanchóliu. Ticho, samota, intímny priestor funguje ako dôležitý kontrast voči sociálnym konvenciám a rýchlosti doby. Heslom dňa je „von z mesta“. Mimo mesta sa môžeme správať a žiť uvoľnene, bez predsudkov, dôverne, bez ohľadov na konzervatívnu verejnú mienku.”

Autor textu : Doc. Štefan Balázs, ArtD., akad. mal.

Hudobný hosť večera Richard Imrich ( Nylon Union ).
Občerstvenie, hudba, príjemné posedenie, knihy, časopisy …
Vstup voľný