Vernisáž grafický cyklus

Komentovaná prehliadka Shelters ( Kryty )_Jakub Lobotka

Dátum podujatia neurčený

Pozývame Vás na komentovanú prehliadku tvorcom Jakubom Lobotkom, dozviete sa viac o procese tvorby grafického cyklu, či zaujímavé historky spojené s tvorbou a samozrejme sa môžete pýtať na pálčivé otázky autora.

SHELTERS ( ÚKRYTY )_JAKUB LOBOTKA

Fascinujú ma zabudnuté miesta. Stavby, dvory, uličky, rôzne veci kedysi plniace určitú funkciu,ktoré ju však časom stratili a ďalej existujú. Spoločnosť aj jej produkty prebiehajú neustálou transformáciou. Rovnako ako ľudia, ani predmety ich tvorivosti sa nie vždy adaptujú na nové zmeny.Neznamená to ale, že by automaticky zanikali, pretrvávajú, no nie sú viac tým čím boli a stávajú saakoby zabudnuté, sú pripomienkou doby minulej a je na spoločnosti ako s nimi bude nakladaťv budúcnosti.Môj projekt sa zaoberá jednou zložkou takto opomínaných produktov minulosti. Dnes podceňovanývýznam obrannej stratégie štátu sa odzrkadľuje na stave civilnej ochrany obyvateľstva. Civilnáochrana je komplexný systém zahŕňajúci kontrolné a spravovacie orgány rovnako ako výkonnézložky ochrany štátu a obyvateľstva. Ja sa zaoberám fyzickou zložkou tohto systému, ktorá jenajlepšie vystopovatelná a zároveň umožňuje výtvarné zachytenie a sledovanie danej problematiky.Jedná sa o úkryty civilnej ochrany, teda ochranné bunkre budované na území mesta Trenčín, zaúčelom ochrany obyvateľstva pred hrozbou prírodných či priemyselných katastrof alebo vojny. Mestosom zvolil z dvoch dôvodov: množstva krytov ktoré tu boli vybudované a ktoré je možné zmapovaťa výtvarne spracovať za vymedzený čas a tiež z dôvodu, že ide o moje rodné mesto, kde trávimnajviac času a najlepšie ho poznám. Vychádzajúc z týchto predpokladov a stanovených obmedzeníprojektu som začal výskum. Zohnal som úplny zoznam úkrytov evidovaných na území mesta a pustilsa do prieskumu terénu. Postupne, adresu za adresou som obchádzal miesta výskytu bunkrov,zisťoval aktuálne informácie od ich správcov a tiež celistvejší pohľad na problematiku odpracovníkov štábu civilnej ochrany a krízového plánovania. Výsledkom je vizuálny archív únikovýchvýchodov z úkrytov, prevažne jediných častí týchto stavieb, ktoré možno voľne vidieť počasprechádzania ulicami mesta.Archív som spracoval do podoby série monochromatických čiernobielych grafík. Zvolil somtechniku výškotlače. Ide o drevoryt do dosiek MDF. Všetky obrazy majú rovnaký štvorcový formáts tým, že tlačená plocha je veľkosti 20×20 cm. Táto jednotnosť sceľuje sériu a umožňuje mi pracovaťs témou ako celkom. Inšpirácia celkom zrejme vychádza z diela manželov Becherovcov, najmä čo satýka konceptu a spracovania do archívu. Kompozíciu obrazov som sa snažil zachovať čo možnonajviac lineárnu so zameraním na objekety výlezov núdzových východov. Umiestnenie a stav okoliato pochopiteľne nie vždy umožňoval. Projek ale nezostal fotoarchívom, nasnímané miesta som upravila preniesol na MDF dosky. Výsledné grafiky sú vlastne spracovaním fotografického materiálu. Pretento proces som sa rozhodol z dôvodu príbuznosti osudu grafických techník a zobrazovanýchobjektov. Obe majú svoju najväčšiu slávu za sebou a ich dnešný praktický význam je značne otázny.Grafické rytiny aj drevoryty kedysi slúžili ako ilustrácie udalostí či miest a ich rozmnožiteľnosťa ľahká šíriteľnosť boli najväčšiou devízou tejto techniky. Dnes existujú omnoho jednonuchšiemožnosti zaznamenania a reprodukcie a z tradičnej grafiky sa tak stalo umelecké médium. Pre môjúčel zobrazenia stavu vecí, na ktoré sa zabudlo a ich osud je zdanlivo príbuzný je médium grafikyveľmi vhodné.Stav samotných úkrytov je pomerne polemická otázka. Napriek množstvu 96 evidovanýchfunkčných stavieb na území Trenčína, je určitá časť z nich v nie zrovna vyhovujúcom, prípadne úplneneobývateľnom stave. Na zozname ale ostávajú a ich prínos v prípade nutnosti použitia bude zrejmenulový. Štáb, ktorý má na starosti krízové riadenie, má sice množstvo predpisov a povinností, ichmožnosti na realizáciu opráv a údržby sú však vzhľadom na rozpočet mizivé. A tu sa ukazuje podľamňa typický problém spravovania majetku spoločnosti. Existuje potreba ochrany obyvateľstva,jestvujú úkryty slúžiace na tento účel a tie si vyžadujú starostlivosť a teda množstvo financií.Za týmto účelom je zriadený štáb, obsadený ľuďmi ktorí problematike rozumejú a je vypracovanýzákon aj rozsiahly systém na spravovanie a používanie týchto úkrytov. Čo ale chýba sú financie.Chýba rozhodnutie Ministerstva vnútra, či sú úkryty dôležitou súčasťou ochrany obyvateľstva a tedasi vyžadujú financovanie a starostlivosť, alebo nie sú a preto je na majiteľoch pozemkov na ktorých súpostavené, ako s nimi budú narábať. Momentálne je situácia niekde uprostred, kedy panujepresvedčenie, že úkryty sú dôležité, no nie natoľko, aby sa im venovala aj reálna starostlivosť…