Vernisáž Belak

Vernisáž výstavy Maroš Belák – Muž ponárajúci sa…

Dátum podujatia neurčený

Námet série je prevzatý zo sna. Pozadie námetu však nie je podstatné, sureálnu disciplínu už vyriešili rôzne hnutia v minulosti.Podstatná je funkčnosť narácií, ktoré sa aplikujú na diváka. V prípade muža v kríkoch ma zaujíma osoba v saku, uniformita, čiže muž pripravený sa prezentovať.Otázka je, či sa chce zviditelniť alebo zostať skrytý vo svojej sociálnej skupine, respektíve komunite.Ďalej muž môže prezentovať asociála, ktorého následkom je politická impotencia. K tej sa ako autor prikláňam s romantizujúcou sentimentálnou nadsádzkou.Postavy v mojich obrazoch staviam do okolia, ktoré posobí ako záhrada, kde sa človek ocitne v paralizovanom stave.Je to biblická metafora záhrady Eden, do ktorej sa človek fyzicky, ale možno aj duchovne nevie navrátiť. Predstavy o minulom postavení človeka sú v našich abstrahovaných sférach nahradené obrazom, optikou, čiže vytvorením akéhosi spoločenského obrazu.Na obrazoch Muža v kríkoch je zachytení proces ponoru, ale postava nemizne, posobý ako zaseknutá v prekážke, ktorou je buď samotný tok obrazu, internetová sieť alebo vlastná psychologická deštrukcia.Obrazy preto ponúkajú rôzny uhol pohľadu ako optika kamery, ktorá sa pri snímani záberu točí okolo objektu.Objekt Muža v kríkoch túto komplexnú tému odľachčuje a uzatvára pomocou gesta (hry), ktorá vie stručne vyjadriť široký obsah. Práca je založená na zážitkovosti pre diváka, kedy sa snaží naratívne evokovať v nepriaznivom preliezaní kríku, istú slobodu a moment človeka, ktorý si uvedomuje svoj výskit, respektíve skôr existenciu samého pre seba bez prítomností sociálnich štruktúr alebo aspoň mimo nich.Je to jeden z momentov, ktorú využíva samotný akt hry (hranie sa).