Monika Pascoe Mikyšková je výraznou umelkyňou strednej generácie slovenských maliarov. Jej netradičná tvorba odkazuje na techniku kresby...

Ďakujeme všetkým, ktorí sa po dlhšom čase bez kultúry rozhodli obnoviť svoj bežný spoločenský život aj práve prostredníctvom vernisáže. Sme stále s Vami.

Kristína Mésároš sa vo svojej tvorbe venuje rozprávaniu príbehov, ktoré pre ňu ponúka okolité prostredie a predovšetkým príroda. Autorka však nerieši iba krajinu, v ktorej žije samostatne, dôležitý je pre ňu aj ...

.footer { position: fixed; bottom: 0; left: 0; right: 0; height: 50px; }