6. 6. 2019
Jakub Scholtes sa vo svojej tvorbe venuje odkazom klasickej maľby. Jeho tvorba je živým príkladom toho, že dnešné umenie nemusí...

9. 5. 2019
Slovenská komora architektov vyhlásila 18. ročník prestížneho ocenenia Ceny Slovenskej komory architektov za architektúru...

28. 3. 2019
Katarína Balúnová je mladou konceptuálnou maliarkou zo Slovenska. Vo svojej tvorbe sa venuje presahom maľby v súčasnom svete nových médii...

28. 3. 2019
Spolu s Katarínou Balúnovou sme si na nadchádzajúci ArtUp pre vás pripravili krátku prezentáciu o jej tvorbe, ale hlavne o podobe...

Na úvod by som sa chcel poďakovať za pozvanie vystavovať v priestore Novej vlny a za spoluprácu. Na otázku regionálneho delenia Slovenska v umení existujú prirodzene dva smery...

7. 2. 2019
Artup s Jurajom Florekom a Jurajom Tomanom predstaví ich tvorbu tradične netradičným spôsobom. Autori budú tento krát prezentovať samých seba, spoločne. Vo ...

7. 2. 2019
Umelecká dvojica Florek+Toman vystupuje na slovenskej výtvarnej scéne ako uskupenie mladých plenérových maliarov, ktorí vo svojej tvorbe čerpajú predovšetkým...

Súvisí to určite s možnosťami cestovať, ktoré prišli spontánne. Štúdium na VŠVU som ukončila v roku 1997. Pamätám si, že som po skončení štúdia najviac túžila...

13. 12. 2018
Spolu s novou výstavou Cesty k sebe sme sa rozhodli v priestoroch ateliéru vyskúšať nový formát Večer pred. Tentokrát pred obrazmi ...

Bratislavu aj napriek jej mnohým chybám mám rada. Je to najmä kvôli rodine a kamarátom. No je mi ľ’úto, že som nevyužila možnosti študijných pobytov.

15. 11. 2018
V poradí druhý ArtUp predstaví tvorbu maliarky Aleny Adamíkovej kreatívnou formou. Workshopom zameraným na knižnú ilustráciu, ktorej sa autorka...

15. 11. 218
Alena Adamíková sa venuje obvyklej téme ľudského portrétu. V nadväznosti na túto tradíciu sa však snaží tvoriť súčasným okom a aktualizovať jeho podoby...

20. 9 . 2018
Ivana Šáteková sa vo svojej tvorbe venuje predovšetkým problémom súčasného človeka.  Inšpirácie hľadá vo svojom okolí a v ľudovej histórii. Svoje myšlienky však po

7. 6. 2018
Výstava Parafráza sociálnej ťarchy na pleciach jednotlivca predstavuje tvorbu pôvodom trenčianskeho umelca Jana Kostuu. Autorské koncepcie jeho tvorby fungujú

3. 5. 2018
Cena, ktorej vyhlasovateľom je Slovenská komora architektov, sa tradične odovzdáva v šiestich kategóriách – Rodinné domy, Bytové domy, Občianske ...

Šoltis je absolventom sochárskeho ateliéru prof. Juraja Bartusza na KVUaI TU v Košiciach (2007-2013). Jeho inštalácie sú výsledkom akcií, v ktorých používa rôzne objekty. Sochárske objekty - posteľ, skriňa, ...

29. 3. 2018
Štefan Šoltis je umelec mladej generácie maliarov pochádzajúci z Prešova. Vo svojej tvorbe sa venuje odkazu akčnej maľby z 50. rokov, v tej dobe prezentovanú...

Každému, kto tvoju tvorbu pozná, je jasné, že často svoje postupy a námety striedaš a vždy prídeš s niečím iným. Ako však sama k tomuto faktu pristupuješ? Máš...

Ako mladý človek si určite ešte pamätáš svoje študentské časy. Ako spomínaš na svoje umelecké začiatky? Keďže sa momentálne nachádzam v umeleckých...

Sám o sebe hovoríš, že si akýmisi novodobým migrantom, a že to veľmi úzko súvisí aj z tvojou prácou. V čom teda táto migrácia presnejšie spočíva a ako sa to odzrkadľuje v tvojej tvorbe?